Křest knihy Fotolovy 2

S kmotrem mé knihy Václavem Vydrou

Ve středu 18. ledna proběhl v pražském Luxoru na Václavském náměstí, křest mé nové knihy Fotolovy 2. Večerem nás skvěle provázel moderátor Jiří Kasina a kmotrem této knihy se stal opět pan Václav Vydra. Děkuji touto cestou vydavatelství Zoner Press za zorganizování této akce a samozřejmě také všem, kteří se přišli podívat.